Strabane v Burndennett, play-off match (14 September)