Ian Johnston accompanied the Ireland party on their four-match tour to England.