Greece

George Stogianos (Captain)
John Etopheriadis
Stamatis Giourgas
Nikitas Kasimis
Spiros Montsenigos
Spiros Nikokavouras
Alexis Souvlakis
Alexandros Vitouladitis
Manager: Costas Stogianos
Coach: Elias Dafnis